Instalarea centralelor termice murale în baie
August 30, 2016
Colecția Biblioteca Coșarului vol. I – 25 de întrebări și răspunsuri pentru coșari
May 3, 2018

Vânzarea pieselor de schimb pentru centrale termice direct către utilizatorul final – persoană fizică

Autori:

Expert Tehnic Extrajudiciar AEXEA – Cristian CETĂŢEANU
Expert Tehnic Extrajudiciar AEXEA – Florin CETĂŢEANU

 

 

O dată cu sosirea anotimpului rece, la reprezentanțele producătorilor de aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos încep să sune la telefon din ce în ce mai multe persoane fizice, utilizatoare / posesoare de astfel de aparate, care solicită să cumpere diferite piese de schimb pentru acestea (pentru aparate care nu mai sunt în perioada de garanție, s-au stricat și doresc să le repare). Utilizatorii spun, în general, că vor să cumpere piesele de schimb direct de la producătorul aparatului / centralei termice deoarece vor găsi la acesta un preț mai bun decât la firmele de service. Deoarece solicitanții sunt persoane fizice, invocă legile protecției consumatorilor în favoarea cerinței lor.

Întrebarea care se ridică este: pot fi vândute direct către utilizatorul final – persoană fizică piese de schimb pentru centralele termice sau nu?

 

piesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. [1] – art. 7:

„Operatorii economici sunt obligați:

  1. a) producătorii:

să asigure, atât pe durata de fabricație, cât și după scoaterea din programul de fabricație, pentru perioada cel puțin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terți abilitații, piesele de schimb aferente și service-ul necesar produselor de folosință îndelungată.”

De asemenea, cf. [1] – art. 10:

„Drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt:

  1. e) de a li se asigura service-ul necesar și piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părți.”

Dar, după cum se observă în articolele citate anterior, producătorii trebuie să asigure piese de schimb și service pentru aparatele de încălzit vândute.

Producătorul are dreptul (și, în opinia noastră chiar trebuie) să nu vândă piese de schimb către utilizatorul final și vom demonstra de ce.

Cf. [2] – art. 28:

„Se interzice refuzul vânzării unui produs sau prestării unui serviciu către un consumator fără un motiv justificat conform prevederilor legale în vigoare.”

În opinia noastră există un motiv justificat conform prevederilor legale în vigoare. În România, în domeniul centralelor termice sunt în vigoare, pe lângă actele normative din domeniul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și acte normative din domeniul de competență al ISCIR.

[3], la art. 4 (2), prevede:

„ISCIR exercită următoarele funcții:

  1. b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate.”

În virtutea acestei funcții, ISCIR a elaborat [4], prescripția tehnică care reglementează punerea în funcțiune și repararea aparatelor de încălzit despre care discutăm în articolul de față.

[1] – art. 1:

„Prezenta prescripție tehnică stabilește condițiile și cerințele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreținerea și verificarea tehnică în utilizare a aparatelor utilizate pentru încălzit.”

De asemenea, la art. 7 (1) x) al [4] găsim:

„În conținutul prezentei prescripții tehnice sunt folosite următoarele definiții:

reparare  – ansamblul de lucrări și operațiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate la un aparat în scopul aducerii acestuia la parametrii inițiali sau la alți parametri care asigură funcționarea în condiții de siguranță a acestuia, conform prescripțiilor tehnice.”

Nu oricine are dreptul de a repara centrale termice. [4] – art. 25 (1) ne lămurește:

Repararea și întreținerea aparatelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre.”

 

De asemenea, cf. [4] – art. 26:

Repararea și întreținerea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a documentației de reparare.”

RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor de instalare, montare, reparare și întreținere” – cf. [4] – art. 7 (2) d).

Ținând cont de cele afirmate mai sus, opinia noastră este:

– Conform legislației în vigoare, producătorul trebuie să asigure service și piese de schimb pentru centralele vândute (și ieșite din garanție) pentru o perioadă cel puțin egală cu durata medie de utilizare a acestora.

– Deoarece activitatea de reparare a centralelor termice este un domeniu reglementat (de către ISCIR), producătorul trebuie să asigure firme autorizate de service pentru centralele proprii vândute.

– Piesele de schimb vor fi vândute de producător către aceste firme de service. Astfel, consumatorului (proprietarului centralei termice) i se asigură atât service cât și piese de schimb (cf. [1] – art. 10).

– În cazul în care piesele de schimb ar fi vândute direct către utilizatorul final – persoană fizică (consumator), s-ar încuraja activitatea – care a început să prolifereze – de reparare a centralelor de către persoane neautorizate.

– Piesele de schimb trebuie vândute de către o firmă de service autorizată ISCIR către utilizatorul final (persoană fizică) doar în cazul în care aceasta (firma) și montează piesele respective în centrala termică.

 

 

Bibliografie:

 

[1]  OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată (r2) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare

[2]  Lege 296/2004 privind privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, cu modificările ulterioare

[3]  Lege 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 09 iulie 2011

[4]  PT A1-2010 – Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale <= 400 kW, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis din 23 iulie 2010