AVIZE RADTI/RADTP/RADTA-IP

Documentație tehnică de instalare, documentaţie tehnică preliminară de montare/reparare şi documentaţie tehnică de automatizare a instalaţiilor.

Avize Instalare Cazane

Conform Prescripției Tehnice PT A 1-2010 ( pentru cazane cu puteri > de 70 kW ) și Prescriptiei Tehnice PT C9-2010, este obligatoriu a fi respectate cerințele din normativul GP 051 / 2000 precum și cele din normativul I 13/2015. Instalarea cazanelor se efectuează în baza unei documentaţii tehnice de instalare, avizată de către RADTI, care trebuie să respecte condiţiile precizate de producător în documentaţia tehnică de însoţire a cazanelor şi anexelor aferente şi care trebuie întocmită în conformitate cu actele normative în vigoare. Documentaţia tehnică preliminară de montare este obligatoriu a fi avizată de RADTP .

Conform ISCIR PT C9 /2010 , art. 12 (1) instalarea cazanelor se efectueaza în baza unei documentații tehnice de instalare, avizată de către RADTI (la puteri de peste 400 kW).

Avize Instalare Cazane

Sună acum pentru montaj centrală termică în București-Ilfov! Tel: 021.336.59.94

Schema-de-montaj-pentru-centrala-termica-pe-gaz-varianta-ii

Avize schema montaj centrală

Conform ISCIR PT A1 – 2010 , art.14, litera e) schema termomecanică a centralei termice trebuie avizată de către RADTI atunci când este echipată cu cazane având puterea nominală mai mare de 70 kW.