Punerea în funcțiune a centralei termice- PIF

Ce este punerea în funcțiune (PIF)?

Punerea în funcțiune a centralei termice este cea mai importantă operațiune care se execută asupra centralei, deoarece de punerea în funcțiune corectă a centralei termice depinde funcționarea acesteia în condiții și parametrii normali și de siguranță, dar și pentru a beneficia de garanția produsului.

La punerea în funcțiune a centralei termice se fac o serie de verificări (dacă centrala termică a fost racordată corect la instalația de încălzire, apă rece, apă caldă, gaz, energie electrică și la tubulatura de evacuare a gazelor de ardere – coșul de fum)  și reglaje (reglarea presiunilor de gaz: minim, maxim etc.) de către personalul unei firme autorizate ISCIR și de către producătorul centralei termice.

Rolul acestei operațiuni este de a se verifica dacă centrala termică satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță conform legilor și normativelor tehnice în vigoare și de a realiza reglarea acesteia în raport cu cerințele spațiului pe care îl deservește.

Admiterea (Autorizarea) Funcționării presupune verificarea și validarea rezultatelor măsurătorilor și încercărilor executate la punerea în funcțiune inițială a centralelor termice sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora. Scopul acesteia este de a confirma îndeplinirea condițiilor de funcționare în siguranță a centralelor termice, în concordanță cu regulamentele și normativelor tehnice în vigoare .

Admiterea Functionarii  (AF) este obligatorie la punerea în funcțiune a centralei termice și va fi facturată suplimentar față de costul de achiziție.

Garanția centralei termice este condiționată de punerea în funcțiune (PIF) a acesteia și admiterea funcționării (AF).

Punerea în funcțiune a centralei termice- PIF

Sună acum pentru montaj centrală termică în București-Ilfov! Tel: 021.336.59.94

Acte necesare pentru punerea în funcțiune (PIF) a centralei termice:

Acte necesare pentru  punerea în funcțiune (PIF) a centralei termice:

  •  factura de achiziționare a centralei termice
  •  certificatul de garanție
  •  proiectul instalației de gaz natural care să conțină schița izometrică și amplasamentul în plan al centralei
  •  declarația de conformitate pentru montarea centralei termice

Punere în funcțiune (PIF) centrală termică- dispoziții legale

Conform Legii ISCIR o centrală termică poate fi utilizată doar dacă a obținut Admiterea (Autorizarea) Funcționării. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o centrală termică are obligaţia şi responsabilitea conform prescripţiilor tehnice să solicite şi să obţină autorizarea/admiterea funcţionării pentru centrala termică.

ATENȚIE!

NERESPECTAREA DE CĂTRE PROPRIETARUL CENTRALEI TERMICE A CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 15.000 LEI LA 25.000 LEI.

1. A NU SE CONFUNDA INSTALAREA CU PUNEREA IN FUNCTIUNE

2. ESTE NECESARA AUTORIZAREA FUNCTIONARII CENTRALEI TERMICE (LUAREA IN EVIDENTA ISCIR). De regula aceasta se face cu firma care efectueaza punerea in functiune (PIF) si este contra cost.