Colectia Biblioteca Cosarului vol. IX – Lemnul – combustibil solid
July 28, 2020
Ghid pentru instalarea centralelor termice care sunt alimentate cu combustibil solid (lemne)
Ghid pentru instalarea centralelor termice care sunt alimentate cu combustibil solid (lemne)
April 10, 2021

GHID PENTRU INSTALAREA CENTRALELOR TERMICE CARE SUNT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL GAZOS

GHID PENTRU INSTALAREA CENTRALELOR TERMICE CARE SUNT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL GAZOS

“Conform definiției, ghidul trebuie să îți confere informațiile condensate necesare pentru a te descurca întrun anumit domeniu sau situație în care ai nevoie de acestea.
Tocmai acest lucru face lucrarea de față, tratând un domeniu în care interferează o mulțime de autorități și de cerințe tehnice referitoare la realizarea unei centrale termice.

Având în vedere că o centrală termică alimentată cu combustibil gazos este un obiectiv cu un poțential de periculozitate derivat din proprietățile gazului, aceasta trebuie tratată cu atenția cuvenită, dar mai ales cu rigurozitate în respectarea tuturor cerințelor de către cei care le proiectează, le montează și le pun în funcțiune.

Ghidul de față este un material condensat, plin de informații de un real interes, care vă va ajuta în luarea deciziilor și a măsurilor care să conducă la respectarea legislației în vigoare, dar cel mai important, la realizarea unor centrale termice sigure.

”Lucrarea este scrisă de doi frați, ambii ingineri cu reale cunoștințe în domeniu, și nu trebuie să lipsească din biblioteca celor implicați în instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și admiterea/autorizarea funcționării cazanelor care utilizează combustibili gazoși.”
Ing. Marian RĂDUCANU  (fost Inspector de Stat Şef ISCIR)

Din Cuprins:

1. Referințe normative
2. Termeni, definiții și abrevieri
3. Instalarea și montarea centralelor termice
3.1. Prevederi generale
3.2. Condiții pentru efectuarea instalării centralei termice
3.3. Încăperea în care se instalează centrala termică
3.4 Asigurarea aerului necesar arderii
3.5. Evacuarea gazelor de ardere
3.6 Racordarea cazanului la combustibilul gazos
3.7 Racordarea hidraulică a cazanului
3.8 Apa din instalație
3.9. Cantitatea maximă de condensat pe care o evacuează o centrală termică și pH-ul acestuia
3.10 Conectarea electrică a cazanului
4. Asigurarea calității în construcții
5. Anexe

Cartea poate fi comandată on-line la adresa de email: office@termoservice.ro sau la telefon 021.336.59.94 . Prețul ei este de 50 lei.