Funcția „curățare coș fum” sau „funcția coșar” ?
August 30, 2016

Condensatul centralelor termice – ce facem cu el în România ?

expert tehnic extrajudiciar Cristian CETĂȚEANU
expert tehnic extrajudiciar Florin CETĂȚEANU
 
 

În numărul 09(138)/2015 din Revista „Tehnica instalațiilor” am prezentat articolul „Condensatul centralelor termice – ce facem cu el ?”.

Dar, de la apariția acestuia s-a schimbat legislația specifică în țara noastră. Mai precis, au fost publicate în Monitorul Oficial al României Normativele I 9-2015 [1] și I 13-2015 [2]. În cele ce urmează vom vedea ce aduc nou (sau mai bine spus ce ar trebui să aducă – deoarece nu credem că vor fi respectate) aceste Normative în evacuarea condensatului centralelor termice din țara noastră.

Astfel, în [1] – art. 11.1 se specifică:
„Apele evacuate la canalizare respectă prevederile reglementării tehnice privind condiții de descărcare a apelor uzate la canalizare a centrelor populate.”

Până aici, nimic nou: condensatul centralei termice evacuat la canalizare trebuie să se înscrie în limitele impuse de [3], adică pH-ul trebuie să se încadreze în intervalul ≥ 6,5 ; ≤ 8,5.

Dar, la art. 11.2 al [1] se impune:
„În interiorul clădirilor, instalația de canalizare se proiectează cu rețele separate, în funcție de natura apelor colectate, și anume:
– …
– ape care conțin substanțe agresive (acizi, baze etc.);”

Condensatul centralei este acid (pH-ul are valoarea cuprinsă între 3 și 4), deci îi trebuie proiectată o rețea separată pentru instalația interioară. În continuare, Normativul [1] precizează (art. 11.3):

„Colectarea la rețelele exterioare a apelor de canalizare din interiorul clădirilor se face numai după preepurarea lor, când este cazul, prin neutralizare, dezinfecție, separarea grăsimilor, sau a nisipurilor etc.”

Deci, se impune ca atunci când este cazul (și este întotdeauna cazul, din cauza valorii pH-ului), condensatul să fie neutralizat. Dacă completăm această cerință cu [2] – art. 7.136(1):

„La baza coșului se va prevedea obligatoriu un sistem de colectare și evacuare a condensului acid. Înainte de evacuare la canalizare, condensul colectat de la baza coșului se va trece printr-un dispozitiv de neutralizare.”

(N.B.: Condensat, nu condens ! Cf. [4]: „CONDENSAT. Fază lichidă, obținută prin condensarea vaporilor unui lichid.”)

În Fig. 1 ([5] – Fig. 2b) este prezentată această situație (cazan care are conductele de admisie aer necesar arderii și evacuare a gazelor de ardere separate).

 

 

 

art1
Fig. 1 – Evacuarea condensatului din coșul de evacuare a gazelor de ardere
Legendă:
1 – conductă admisie aer necesar arderii
2 – conductă de evacuare a gazelor de ardere
3 – racord în T
4 – condensat
6 – sifon de colectare a condensatului aflat pe conducta de evacuare a produselor de ardere
7 – dispozitiv de neutralizare condensat
8 – evacuare condensat cu înclinarea > 3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În România, marea majoritate a cazanelor cu condensare sunt centrale murale, la care condensatul din conducta de evacuare a gazelor de ardere ajunge înapoi în modulul de condensare, de unde este evacuat la scurgere (canalizare) prin intermediul sifonului modulului de condensare – Fig. 2 ([5] – Fig. 2a).

 

art2
Fig. 2 –
Legendă:
1 – conductă admisie aer necesar arderii
2 – conductă de evacuare a gazelor de ardere
3 – racord cu cot la 90o
4 – condensat
6 – sifonul centralei
7 – dispozitiv de neutralizare condensat
8 – evacuare condensat cu înclinarea > 3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este să aplicăm [2] – art. 7.136(1) ad litteram, înseamnă că orice centrală cu condensare la care condensatul ajunge înapoi în modulul de condensare (care se află oricum la baza coșului de evacuare a gazelor de ardere) – și credem că aici se înscriu toate centralele cu condensare – trebuie să aibă, după sifon, un dispozitiv de neutralizare a condensatului !

Rămâne de văzut dacă acestă condiție impusă de Normativele în vigoare (prezența dispozitivului pentru neutralizarea condensatului) va fi respectată în practică de către cei care instalează centrale termice.
Bibliografie:
[1] I 9-2015 – „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor” – publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 830 bis din 06 noiembrie 2015
[2] I 13-2015 – „Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală” – publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 897 bis din 02 decembrie 2015
[3] HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate – publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 398 din 11 mai 2005
[4] Lexicon de termodinamică și mașini termice – vol. I A-E – coordonatori Alexandru Dănescu, Dan Ștefănescu, Dragoș Sfințeanu etc. – Editura Tehnică – București, 1985
[5] UNI 7129-5:2015 – Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzioni – Progettazione, installazione e mesa in servizio – Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense